GDPR

Osobní údaje a podmínky jejich ochrany

 

                    Jaká je ochrana vašich osobních údajů a jaká máte práva: 

 1. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat informaci, jaké konkrétně vaše osobní údaje zpracovává,
 2. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat vysvětlení, jak jsou vaše osobní údaje zpracovány,
 3. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a tyto osobní údaje si nechat aktualizovat anebo osobní údaje si nechat opravit,
 4. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat úplný nebo částečný výmaz vašich osobních údajů a stejně tak i případně omezení jejich zpracování,
 5. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje převedla k jinému správci osobních údajů,
 6. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo při, zpracování vašich osobních údajů, vznést námitku pro případ z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 7. po obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. máte právo požadovat, aby vás odhlásila ze svého odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 8. student má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a to ve věci zpracování osobních údajů, které zpracovává obchodní korporace Molinek Business Academy, s.r.o.,
 9. Úřad pro ochranu osobních údajů je kontrolním a dozorovým orgán pro ochranu osobních, kde se může student obrátit ve věci zpracování osobních údajů obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o.

 

                                                Účel č. I.

účelem je:

 1. vedení korespondence a to včetně jejího vlastního uchování,
 2. vyřízení přihlášky ke studiu,
 3. projednání podmínek smlouvy o studiu

 

                                                Právní základ

právním základem je plnění smlouvy – jednání o smlouvě  (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) – v případě dotazů nesouvisejících se zájmem o studium

Doba zpracování

dobou pro zpracování jsou 3 roky od vyřízení dotazu či podnětu.

 

                                                        Účel č. II.

Účelem je obesílání tazatelů a osob přihlášených ke studiu, v případě že nedošlo-li k uzavření smlouvy o studiu – zasílání informací o studiu – zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

                                                             Právní důvod

oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

                                                         Délka zpracování

 dobou pro zpracování jsou 3 roky.

 

Účel č. III.

účelem je fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování.

                                                                 Právní základ

oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).                                                        

                                                              Délka zpracování

 dobou pro zpracování jsou 3 roky.

 

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracovatelé vašich osobních údajů jsou:

 1.  poskytovatelé softwaru– pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace, chat apod.),
 2. provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru –za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

                                                    Správce osobních údajů

Správce osobních údajůMolinek Business Academy s.r.o., se sídlem Junácká 513/5, Nová Ulice, 779 00, Olomouc, IČ: 17502519, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: oddíl C, vložka 90318, email: info@mbamolinek.cz , webová stránka: www.mbamolinek.cz.

                                                 Uplatnění nároků

V případě uplatnění výše vedených nároků vůči obchodní korporaci Molinek Business Academy, s.r.o. se obraťte na e-mailovou adresu: info(at)mbamolinek.cz

                                                   Právní základ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)