Otázky a odpovědi

Používání titulů MBA, LLM

Odkdy mohu začít používat titul?

Po ukončení studia, závěrečnou prací a získání certifikátu.

Kde všude mohu uvádět titul?

Tituly MBA, LLM a další je možné uvádět při jakékoli komunikaci a to jak psané, elektronické nebo ústní zejména:

 1. v emailech
 2. v mobilních zprávách
 3. na vizitkách
 4. na webových stránkách
 5. na FB
 6. na Instagramu
 7. při ústním hovoru
 8. při představování
Jak se používá titul MBA?

Všechny profesní tituly jako je MBA, LLM a další, tak se používají výhradně za jménem a příjmením, tedy třeba Tomáš Hotový, MBA nebo Lenka Kadlčíková, LLM.

Jazyk

V jakém jazyce je studium?

Celé studium je zásadně jen v českém jazyku.

Mohu odevzdat závěrečnou práci ve slovenském jazyce?

Ano, závěrečnou práci je možné odevzdat ve slovenském jazyce.

Je možné studovat v anglickém jazyce?

Ano, pokud se jedná o zahraničního studenta, tak je možné studovat a závěrečnou práci odevzdat v anglickém jazyce.

Cena studia

Jaká je cena za studium?

Konečná cena za studium je 59.900,- Kč a jelikož jsme se stali plátci DPH, tak je nutné ještě k ceně přičíst zákonnou daň z přidané hodnoty. K tmou nejsou již žádné další skryté poplatky.

Mohu platit na splátky?

Ano, je možné si cenu studia rozvrhnout na několik splátek. Cenu 59.900,- Kč zůstává u splátek stejná a nenavyšuje se o žádné úroky.

Může za mě zaplatit studium třetí osoba?

Ano, za studenta může celou částku anebo jen její část anebo jej její jednotlivé splátky zaplatit třetí osoba, tedy někdo jiný, než je student. Klasickým příkladem může být

Může za mě zaplatit studium můj zaměstnavatel?

Ano, za studenta může celou částku anebo jen její část anebo jen její jednotlivé splátky zaplatit třetí osoba, tedy někdo jiný, než je student, tedy zaměstnavatel.

Mohu si odečíst cenu za studium z daní?

Ano, cenu za studium je možné jako uznatelný základ daně přiznat, ale většinou se jedná o zaměstnavatele, kteří uplatňují odpočet daně za své studující zaměstnance.

 STUDIUM

Zvládnu studium při práci a při dětech?

Studijní programy MBA jsou navrženy tak, aby ti, co nemají tolik času kvůli práci nebo studiu anebo podnikání a rodině, tak byli schopni v klidu a bez stresu získat titul MBA.    

Jak dlouho probíhá studium?

Standardní délka studia je 9 měsíců, tedy 2 semestry, zimní a letní.

Je možné studium prodloužit?

Standardní délka studia je 6 měsíců, tedy 2 semestry. Ano, prodloužit si délku studia nad 6 měsíců je samozřejmě možné.   

Dostanu mezinárodní certifikát?

Ano, student získá v papírové podobě mezinárodní certifikát. Mezinárodní certifikát je uznávaný po celém světě.

Jaké bude mít pro mě studium přínos?

MBA se stalo žádanou a vyhledávanou značkou. Získáte prestiž, důvěru a vnitřní sebevědomí s celoživotní jistotou. Lidé vás budou obdivovat a někteří i závidět. Obdržíte mezinárodní certifikát a MBA máte za jménem na celý život a nikdo vám jej nevezme.     

Jaký je první krok začít studovat?

Na horní liště máte barevné okénko s názvem PŘIHLÁŠKA, kde se přihlásíte a do 24 h se s vámi telefonicky spojí studijní oddělení a domluvíte se na dalším postupu.   

Kdy mohu zahájit studium?

Studium je možné zahájit v jakoukoli dobu. Na podzim, v zimě nebo na jaře anebo v létě. 

Kde probíhají přednášky?

Přednášky klasického typu neprobíhají, jelikož se jedná o individuální studium zakončené závěrečnou prací. 

Jak je studium ukončené?

Studium je ukončené odevzdáním závěrečné práce a vyhotovením klasifikačního posudku ze strany vedoucího práce.

PODMÍNKY KE STUDIU

Jaké musím mít dokončené vzdělání?

Možné jsou 3 varianty:

 1. vysoká škola zakončená titulem Bc. nebo následným titulem Mgr., Ing. MUDr. nebo RNDr.
 2. pokud není vysoká škola, tak je nutná střední škola zakončená maturitou
 3. a pokud není ani střední škola, tak je možné v individuálních případech udělit výjimku     
Potřebuji určitou praxi?
Ano, praxe je nutná jen v tom případě, pokud nemáte vysokou školu zakončenou minimálně titulem Bc. Délka praxe je 2 roky.
Musím mít vysokou školu?

Ne, vysokou školu nepotřebujete, pokud ovšem máte praxi alespoň v délce 2 let.

Jaký musím mít věk?

Věk není nijak omezený a studovat můžete v jakémkoli věku

Mohu studovat ze Slovenska?

Ano, studovat je možné z jakékoli země, tedy i ze Slovenska

Mohu studovat z ciziny?

Ano, studovat je možné z jakékoli země, tedy jak z jakéhokoliv kontinentu, tedy Evropy, Asie, Afriky, Jižní Ameriky, Severní Ameriky a Austrálie nebo Antarktidy.

Jak probíhá přijímací řízení?

Na horní liště máte barevné okénko s názvem PŘIHLÁŠKA, kde se přihlásíte a do 24 h se s vámi telefonicky spojí studijní oddělení a domluvíte se na dalším postupu.

Jak je studium právně podchycené?

Mezi vzdělávací agenturou Molinek Business Academy, s.r.o. a studentem je uzavřená a podepsaná Smlouva o studiu, kde jsou nedílnou součástí této smlouvy Všeobecné studijní podmínky

Jste rodinná firma?

Ano, vzdělávací agentura Molinek Business Academy, s.r.o. je rodinná firma, kdy počátky vzdělávání agentury sahají do roku 1931, kdy zakladatel, kterým byl můj dědeček, Jaroslav Molínek, který v roce 1931 vybudoval největší přepravní a automobilovou dopravu v Ostravě. Ve stejném roce založil i vzdělávací agenturu pro své zaměstnance.       

ZÁVEREČNÁ PRÁCE

Kolik musí mít závěrečná práce stran?

Závěrečná práce má rozsah od 25 do 60 stran a vše závisí na zvoleném studijním oboru a výběru tématu

S kým budu psát závěrečnou práci?
Závěrečnou práci budete psát pod dohledem vašeho vedoucího práce, který vám bude po předchozí domluvě přidělena se kterým budete po celou dobu studia v kontaktu
Kdo jsou vedoucí závěrečné práce?

Osvědčení odborníci z praxe, kteří se také věnují školení a přednášení a vystupují v médiích a píšou články do specializovaných periodik. Zástupci profesí jako jsou lékaři, manažeři, ekonomové a právníci.