V obchodních korporacích se běžně využívají porady, které jsou dvojího druhu a to „minusové“ a „plusové“, tedy nejen ty, které nemají žádný přínos pro obchodní korporaci, a jsou současně příčinou poklesu aktivit a následního konce podnikání, ale na druhou stranu jsou...