Proč dnes musí být manažer také koučem?

Proč dnes musí být manažer také koučem?

Představení v obchodních korporacích se drží dnes zastaralých metod managementu a snaží se takto uchovat setrvalý stav, ale v současnosti vést a řídit kvalitně pomocí manažerů obchodní korporaci znamená zaměřit se a přijmout nový trend v managementu, kterým je metoda...
Důvěra má rozhodující vliv na příjmy obchodní korporace

Důvěra má rozhodující vliv na příjmy obchodní korporace

Jak změří manažer svoji „důvěru“? „Ukazatel důvěry nám oproti minulému období výrazně klesl nebo vzrostl“, tvrdí často ekonomové. Ekonomové mají pro důvěru stanovenou početní hodnotu, která jim ukazuje, jaká je důvěra mezi lidmi, tedy spotřebiteli na jedné straně, a...
Manažer a strach

Manažer a strach

Strach jako metoda vedení a řízení v obchodní korporaci   „Nemám strach“, „manažer nemůže mít strach“ nebo „strach neznám a nevím co to je“. Tyhle odpovědi často slýchám od manažerů obchodních korporací na mnou položenou otázku „Jestli někdy zažili strach?“. Pokud...
Nejdražší manažerské chyby

Nejdražší manažerské chyby

V současné době je na řadě manažerských míst spousta manažerů, kteří absolutně nezvládají svoji roli v obchodních korporacích a to tím, že ji nechápou anebo ji chápou, ale záměrně se chovají, jako by nevěděli. Stát se kvalitním manažerem, vyžaduje odlišný a absolutně...